во

Ало, овде Весна од Стопанска банка на телефон…

Му вртат на Цветко од Банка:

– Ало, овде Весна од Стопанска банка на телефон.

– Весна те молам не ми се јавувај, жена ми е љубоморна.

– Ама господине вие имате долг!

– Ако те слушни за ова, навистина ќе ми направиш многу проблеми.