во

А, бабо, да знаеш што пишува тука!

Еден дедо решил да провери дали бабата го изневерувала на млади години. Купил еден весник и се зачитал во него. По едно време извикал:

– А, бабо, да знаеш што пишува тука!

– Што пишува?

– Пишува дека ќе ги зголемуваат пензиите. Кој колку пати го изневерил партнерот, со толку евра ќе му ја зголемат…

Бабата веднаш го фрлила џемперот што го плетела и почнала да брои на прсти и да си мрмори:

– 1. Јован – соседот, 2. Стојан – колегата, 3. Киро – водоводџијата, 4. Стефан – чевларот… толку… Бре бре – извикала бабата бесно – така ти е кога човек не мисли на млади години за пензија, сега нема да има покачување!!!