во

Блажо и Нацо молери, му го молерисуеле станот на Ферус Мустафов…

Блажо и Нацо молери, му го молерисуеле станот на Ферус Мустафов…

Блажо му раскажуе на Нацо:

-Леле Нацо, куќата му е супер уредена даа, а нај јако е, шо у WC-то имат златна шоља…

-Де бре даа, златна…

-Еве сеа че ојме, да си ги зејме алатите, и че а видиш…

Одат они кај Ферус, звонат на звончето, излева жена му, и Блажо вика:

-Здраво, ни сме молерите шо работеме кај вас…

Жен’та се врте и вика:

-Феруууусс, еве го молерот шо ти се испосра у саксафонот…