во

Во лудница, некој лудак си седнал на страна и си пишува нешто…

Во лудница, некој лудак си седнал на страна и си пишува нешто. Доаѓа докторот и го прашува:

– Што пишуваш?

– Љубовно писмо.

– На кого?

– На сам себе.

– И што пишува во него?

– Немам поима, сеуште не сум го добил.