во

Го прашуваат Трпе кој е најгенијален изум на светот?

Го прашуваат Трпе кој е најгенијален изум на светот?

– Термос – вели Трпе.

– Зошто термос?

– Па, летно време кога одам на море, ставам во него ладно пиво, одам пливам и кога ќе се вратам, пивото се уште е ладно, а зиме кога одам на планина, ставам чај во
него и по скијање, чајот уште е топол.

– Што е генијално тука?

– Е, како знае дали е лето или зима?