во

Дај да купимо одело, тато беше господин, нека иде на он’ј свет како што доликује…

Кумановац се преправи дека умреја, чисто да види колко га сакав ќерке и зетови и еве ти ги ќерке у исти момент, почнев да спремав сахрану

Дојде прва ќерка, и вика на мужа:

– Дај да купимо одело, тато беше господин, нека иде на он’ј свет како што доликује.

Ја, како да не бе, одело скупо вика муж ву, дај да га облечемо у трењерке, и облечев га.

Доваѓа друга ќерка и вика на мужа:

– Дај да му обујемо ципеле, нема смисла да га праќамо у чарапе…

Ја, како да не, вика муж ву…Дајте патике уместо ципеле, јер на трењерке само тој иде

Доваѓа треќа ќерка, гледа трењерке и патике и вика:

– Слушај, дај барем шешир да му ставимо, јер стварно не иде без шешир.

Ја, како да не бе, вика муж ву. На трењерке и на патике не иде шешир, да му купимо качкет

И облечев га они у трењерке, патике и качкет и ајде да седнев да га редив татка како што е ред…И почнев:

– Лелеееее, татооооо….Куде ќе идеееееш?

Татко отвара очи од ед’н пут и вика:

НА ОЛИМПИСКИ ИГРЕ, МАМЕ ВИ ГА е*у!