во

Деца, шо е тоа, има две нозе и е бело…

Учителката на часот, и прашуе децата…

-Деца, шо е тоа, има две нозе, и е бело…

Сујз’то става, и вика:

-Кокошка учителке…

-Точно Сузе, ама може да биде у гуска…

После пак прашуе…

-Деца, шо е тоа, црно е, и има четири нози…

Благето вика:

-Мачка учителке…

-Точно Благе, ама може да биде и куче…

Става мал’то Пере, и а прашуе учителката:

-А знајте ли ви учителке, шо е тоа, каа се тура у устата е суво и тврдо, а мало, влажно и собрано каа се ваде од устата…

Учителката поцрвенуе, и му опнуе една опачички на мал’то Пере, а Пер’то со плачлив глас вика:

-Точно, ама може да биде и мастика…