во

Доаѓа Џими од Африка во Кавадарци – се затрескува по Мара и сака да се жени со неа…

Доаѓа Џими од Африка во Кавадарци – се затрескува по Мара и сака да се жени со неа.

Мара: Ако сакаш да се жениш со мене мора да бидеш многу богат.

Џими: Џими тебе сака, Џими има пари

Мара: Мора да ми купиш убава и скапа кола.

Џими: Џими тебе сака, Џими купи кола.

Мара: Мора да имаш луксузна куќа.

Џими: Џими тебе сака, Џими купи куќа.

Мара: Стојко мора да ти биде 30см.

Џими: Џими тебе сака, Џими сече пола