во

Добар ден Госпоѓо, дали сте мажена?

Трпана ја застанале на улица да одговори на анкета:

– Добар ден Госпоѓо, дали сте мажена?

– Да.

– Според Вас, што е најважно во бракот?

– Дефинитивно вниманието…

– А зошто вниманието?

– Па морам да внимавам да не ме фати маж ми!