во

Добровечер учителке, таткото на еден ваш ученик е на телефон…

– Ало… Три часот по полноќ е!!! Кој се јавува?!

– Добровечер учителке, таткото на еден ваш ученик е на телефон. Спиете ли?!

– Се разбира!!!

– А ние лепиме цвеќиња на хамер за домашно…