во

Дошол Мујо во бирото за вработување…

Дошол Мујо во Бирото за вработување.

Го прашуваат:

– “Која е твојата професија?”

Мујо:

– „Помошник багерист“ – одговорил Мујо.

– „А што ти значи тоа?

Мујо:

– „Она што багерот не може, јас тоа со лопатата“.