во

Дојди утре и доведи го и сопругот. Ќе пробаме со методот клин со клин се избива…

Докторе, не знам што да правам. Мажот ми ме фати со љубовник и од тогаш пелтечи.

Докторот ја гледа згодна и убава и и вели:

– Дојди утре и доведи го и сопругот. Ќе пробаме со методот клин со клин се избива.

Другиот ден жената доаѓа со сопругот кај докторот и тој се свртува кон него:

– Сега ќе ми кажуваш се што правам со жена ти.

– Д-д-добро.

– Што правам сега?

– Ја со-со-соблекуваш жена ми.

– А сега?

– Л-л-лежиш врз неа.

– А сега?

– Ф-ф-фаќаш т-т-трипер.

– Ш-ш-што-о-о???!!!