во

Друже, зошто ти се 3 базени?

Мујо му тргнало на работа и се збогатил, па направил нова куќа со голем двор. По некое време се сетил дека му треба базен, па направил три еден до друг. Дошол Хасо кога ги пуштиле базените па го прашува Мујо:

– Друже, зошто ти се 3 базени?

Мујо гордо одговара:

– Едниот ми е со ладна вода, едниот со топла, а овој третиот е празен.

Хасо збунето го гледа па го прашува:

– А, што ќе ти е празен базен?

Мујо се насмевнал и му одговорил:

– Тој е за Фата, она не знае да плива!