во

Еден влав кој подолго време имал грижа на совест, отишол кај попот да се исповеда…

Еден влав кој подолго време имал грижа на совест, отишол кај попот да се исповеда.

– Кажи чедо Божјо, зошто дојде?

– Оче, за време на војната во подрумот криев Евреи.

– Па тоа е добро дело – рекол попот.

– Да оче, но јас им наплатував.

– Па добро, трошоците за издржување се големи. Оправдано е.

– Да, но јас се уште не сум им кажал дека војната е завршена одамна.