во

Жено, нели си на диета ма?

– Жено, нели си на диета ма?

– Така е.

– Така е, ама само што изеде 3 банички!

– Е да де, ама јас сакав да изедам 6, а изедов 3!