во

Завршил погребот и најблиските заминале кај Перо…

Починала на жена му на Перо.

Завршил погребот и најблиските заминале кај Перо

Времето наеднаш многу се влошило почнало да светка и да грми многу силно.

Тогаш Перо излегол на тараса погледнал кон небото и рекол:

– Ете ја, стигна.