во

Имам добри и лоши вести!…

Трпе и Цветко носат фрижидер на 10-ти кат од зградата.

Тогаш Трпе му вели на Цветко:

– Имам добри и лоши вести!

Цветко:

– Која е добрата, а која лошата?

Трпе:

– Па… Добрата е што сме на осми кат, а лошата е што ја згрешивме зградата.