во

Инсистирам на развод! Јас, господин судија сум идеална домакинка. А тој без мое знаење…

Маж и жена се разведуваат во суд.

Стојанка:

– Инсистирам на развод! Јас, господин судија сум идеална домакинка. А тој без мое знаење, продаде се, од фрижидер до тавите, а парите ги испи.

Мите:

– Јас, во моја одбрана, сакам да кажам дека оваа “идеална домакинка” дури по две недели дозна дека ги нема фрижидерот, шпоретот и тавите!