во

Лежи влав на смртна постела. Над главата му гори свеќа…

Лежи влав на смртна постела. Над главата му гори свеќа.

Догорела свеќата, а тој сеуште е жив па му запалиле втора.

Догорела и втората, а влавот сеуште жив. Му запалиле и трета.

Догорела и третата, му запалиле четврта…..

Догаѓа син му над главата и му вика:

– Тате, дај бе концентрирај се…