во

Мажот се бричи на огледалото во бањата…

Мажот се бричи на огледалото во бањата. Доаѓа жена му и го прашува:

– За каде толку се мазниш?

– Ќе одам да гледам коњски трки.

– Денеска нема да има коњски трки.

– Од каде знаеш?

– Се јави твојта кобила.