во

Мамо, зошто на тетка Мица ќерка и се вика Ружа?

Синот ја прашува мајката:

– Мамо, зошто на тетка Мица ќерка и се вика Ружа?

– Па, затоа што тетка Мица многу сакала цвеќе!!!

– А, мамо, мамо ти што си сакала многу?

– Е, Стојко навистина си досаден, престани веќе со тие глупави прашања!!!