во

Мaжот отишол на лов. Исчезнал и седмиот ден се јавува дома од некаква кафана…

Мaжот отишол на лов. Исчезнал и седмиот ден се јавува дома од некаква кафана:

– Жено, кај мене се е во ред! Кај вас?

– И кај нас. Што има ново?

– Еден месец месо нема да купуваме, да знаеш!

– Браво бе мажу, елен да не отепа?

– Не, ја испив платата…