во

Ногу ни недостигаш, ногу ни е тешко од ка ојде фоф затвор… нема кој да ископа лозјето…

Мили сине,

Ногу ни недостигаш, ногу ни е тешко од ка ојде фоф затвор… нема кој да ископа лозјето… нема кој да посади компир… не знам шо че да правиме!

Мила мамо,

И вие ми недостигате ногу. Поарно не копете лозјето оти че го најдете златото шо го украдох и че ми стават оше 20 години затвор, а и вас че ве пратат тука.

Мили сине,

Сос предходното писмо дојде и полицијата… Ископаа цело лозје ама нишо не најдеа!

Мила мамо,

Шо можех да направа од тука, направих… КОМПИРО ФАНЕТЕ ВИЕ СИ ГО ПОСАДЕТЕ…