во

Оди да купиш едно кисело млеко. Ако има свежи јајца, земи десет…

Жената го испраќа мажот во продавница и му вели:

– Оди да купиш едно кисело млеко. Ако има свежи јајца, земи десет.

Во продавницата:

– Имате ли свежи јајца?

– Има.

– Дајте ми десет кисели млека.