во

Од денес поминуваме на пазарна економија, се правам за пари…

Жената му вели на својот маж:

– Од денес поминуваме на пазарна економија, се правам за пари.

Значи ако сакаш да готвам 500 денари, да измијам садови 500 денари, секс 1.000 денари.

Легнуваат.

Мажот:

– Ајде.

Жената:

– 1.000 денари.

Мажот го отвара паричникот, бара и само 700 денари имам.

Жената:

– Малку се.

Заспиваат. По некое време мажот се буди и ја гледа жена си како буричка низ својата чанта.

– Што бараш мори жено во ниедно време?

– Да ти дадам 300 денари на заем.