во

Од едната страна поминува баба, а од другата страна згодна женска. Што ќе нагазиш?

Инструкторот за возење го прашува возачот:

– Од едната страна поминува баба, а од другата страна згодна женска. Што ќе нагазиш?

– Паааа, бабата, нормално!

Инструкторот нервозно:

– Кочницата, бе копук низаеден, кочницата!