во

Пејо веќе година работел во градежна фабрика. Еден ден тој туркал празна количка покриена со весник.

Пејо веќе година работел во градежна фабрика. Еден ден тој туркал празна количка покриена со весник. Чуварот го прашал:

– Што носиш?

– Пааа ништо – одговорил Пејо.

– Крени го весникот!

И навистина количката била празна. Следниот ден тоа ce повторило, а потоа и потретило итн. Застанувајќи го по којзнае кој пат чуварот рекол:

– Што носиш? Пак ли ништо? Крени го весникот!

И овој пат, кога видел дека количката е празна чуварот нервозно му рекол на Пејо:

– Абе дека крадеш крадеш… Ама кажи ми што крадеш!? Ајде вака да направиме: Нема да те пријавам ако ми кажеш што крадеш!

– Абе ти ќор ли си?… Колички!