во

Попе знаеш ли колку сакам да спијам со попадика…

Некој си шегаџија, мислил дека е многу паметен де, малку поднапиен, за да го зафрке попо у друштво му вика:

– Попе занеш ли колку сакам да спијам со попадика.

Друшво се испокине од смејање.Попо чекал да се испосмејат и му одговорил на шегаџијата:

– Л’ка работа за тоа. Доведи жена ти да преспие една ноќ со мене и ти после цел живот ќе спиеш со попадика.