во

Попе, сакам да го испуштиш делот: ‘Се колниш ли дека ќе и бидеш верен до гроб?!

Пред венчавка во црква момчето скришно му дава на попот 100 евра и му вели:

– Попе, сакам да го испуштиш делот: ‘Се колниш ли дека ќе и бидеш верен до гроб?!’

Почнува церемонијата и попот:

– Се колниш ли дека ќе и бидеш верен до гроб?

Момчето низ заби рекло “Да”, но после луто го прашува попот:

– А бе, нели пари ти дадов?

– Е, да, ама таа ми даде nовеќе..