во

Просечан кумановац биднаја кум на младенци кои и двоицата работале у Ирак….

Просечан кумановац биднаја кум на младенци кои и двоицата работале у Ирак. И ајде свадба, дошло ред да се прочита на микрофон кој што донеја и читав:

– Од кума, телевизор…

И гости сви уааааааааа, малко е… Младенци обесиле веѓе

И ете ти га кум, грабнује микрофон и на св глас:

– И даљински, и даљинскииии..