во

Сакаме 15 најубави женски за цела вечер… и ставиле вреќувче злато на маса…

После многу години поминати барајќи злато по планините Блажо и Перо идат во градот и правец во јавна куќа.

– Сакаме 15 најубави женски за цела вечер… и ставиле вреќувче злато на маса.

– Одите во соба 10…ве чекаат.

Влегле во собата…женски која од која поубава…ама после 20 минути почнал Блажо да вика…

– Пали светло…

– Аман бе Блажо…само шо почнаме…

– Пали светло….

Некој го запалил светлото и Блажо станал..

– Дајте да се организираме…небива вака… една цицка фанав а три пати ме е..а…