во

Се прибира маж дома – ќутук пијан, одвај оди. Жена му брза да му помогне, но тој ниту се заблагодарува…

Се прибира маж дома – ќутук пијан, одвај оди. Жена му брза да му помогне, но тој ниту се заблагодарува, ниту ја пцуе. Само молчи.

– Да ти направам една салатка? – Прашува сопругата.

– Гра-а-а …

– Што рече?

– Гра-а-а …

– Ама што ти е?

– Гра-а-а …

– Боже, што ти стана … Нешто да јадеш, сакаш?

– Гра-а-а.

Сопругата се уплашила многу и отишла кај соседот лекар.

– Што е, Мими?

– Па, маж ми штотуку се прибра, докторе, и незнам што му е, неќе да каже, само \ “гра \” повторува веќе половина час.

– Во кафана ли бил?

– Да.

– Стави му една ракија и ќе биде во ред.

– Ама …

– Стави му една ракија, кога ти велам!

Оди жената, става ракија, му ја дава на мажот и прашува:

– Сега подобро ли си?

– Гра-а-дел Илија манастир, Гра-а- дел Илија манастир…