во

Тато, јас би се оженил со конобарката Ружа…

– Тато, јас би се оженил со конобарката Ружа.

Таткото му шепнува: Немој сине, од мене е.

– А, Снежана од продавницана?

Таткото му шепнува: Немој, и таа е од мене.

– Добро, а Драгана од комшиине?

Таткото му шепнува: Ни таа,и таа е од мене.

На сето тоа мајка му:

– Ожени се сине со која сакаш, не си ти од него!