во

Ти, ти таму назад, кажи што знаеш за Француската револуција ?

Влегува наставникот по историја во училницата и сите ученици седат освен еден кој нешто чепка назад…

-Ти, ти таму назад, кажи што знаеш за Француската револуција ?

– Не знам ништо.

– Која година започнала втората светска војна ?

– Илјада триста и…

– Седи, единица. Како се викаш ?

– Пеце Стојаноски.

– Па тебе те нема во дневникот.

– Па сигурно дека ме нема, ме пратија да го поправам парното.