во

Што имаш во вреќата?

На царина:

– Што имаш во вреќата?

– Храна за канаринци.

– Дај да видам?

– Абе ова се рачни часовници!

– Ако ги јадат арно, ако не ќе ги продадам…