во

Јас сум итра, ќе одам во општината и за час ќе средам да добиеме дозвола…

Решиле лисицата, магарето и волкот да отворат фирма. Лисицата рекла:

– Јас сум итра, ќе одам во општината и за час ќе средам да добиеме дозвола.

Заминала лисицата и се враќа за половина час со наведната глава – не успеала.

Тогаш волкот рекол: – Ќе одам јас, јас сум опасен и луѓето се плашат од мене, ќе ми дадат дозвола веднаш.

Но поминал еден час и се враќа волкот – и тој не успеал.

Тогаш магарето рекло: – Ќе одам јас.

Се враќа магарето по два часа, целото среќно, и им вели: – Добив дозвола!

Лисицата и волкот зачудено го прашуваат како успеал, а магарето им раскажало: – Влегувам јас во општината, тропам на вратата и влегувам внатре – кога таму сите мои школски другари…