во

Јас ќе летам за Рим, сакам овој големиов куфер да го пратите за Лондон…

Трпе на аеродром:

– Јас ќе летам за Рим, сакам овој големиов куфер да го пратите за Лондон, а овие двава помали за Минхен.

– Ама г-дине, не можеме да го направиме тоа!

– А како можевте минатиот пат, а?