во

Ја прашува жената: Како се викаш?

Влегува убиец во стан и гледа Мара и Блажо како водат љубов.

Ја прашува жената: Како се викаш?

Таа одговара Мара.

Тебе нема да те убијам зашто така се викаше мајка ми.

Го прашува мажот… а ти како се викаш?

Јас сум Блажо ама другарите ме викаат Мара