во

Брат, знаеш ли како се вика за лав кој нема коса?