во

Ќе дојдеш ли да пиеме по едно пиво после работа?