во

Доаѓа папата во Македонија и на аеродром го дочекува лимузина…