во

Седат дедо и внук на некој рид и гледаат кон селото доле…

Седат дедо и внук на некој рид и гледаат кон селото доле.

Дедото му вели на внукот:

– Ги гледаш оние големите куќи во селото? Јас ги имам градено со овие две раце! Дали ме викаат Цветко “куќоградачот”? – Не.

– Ја гледаш онаа црква на сред село? Јас ја имам градено. Дали ме викаат Цветко “црквоградачот”? – Не.

– Го гледаш оној ѕид околу селото? Сам јас го имам градено, камен по камен! Дали ме викаат Цветко “ѕидоградецот”? – Не.

– Ама еднаш ќе е*еш овца и…