во

Кажи ми бабо, кој е овој голем јунак кој беснее во шумата?