во

Келнер, можи ова шо остана да ни го спаковаш за кучето?